AKTUELLE TERMINE

TEILNAHME AN AUSSTELLUNGEN - AKTUELLE TERMINE 2022

NL – KUNST IN HET VOLKSPARK Enschede 12. Juni

D – ParkArt Schloss Clemenswert 13. – 14. August

D – FineArts Schloss Lembeck 26. – 28. August

D – FineArts Kloster Eberbach 29. – 30. Oktober